Kirkenes Næringshage har forsterket sine tilbud til bedrifter som trenger bistand til omstilling både hva gjelder kortsiktige og langsiktige tiltak i den nåværende og krevende situasjon knyttet til Coronapandemien.

Du finner mer info her: https://www.knh.no/2020/03/24/tilbudet-vart-til-bedrifter-som-trenger-bistand-er-forsterket/