I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 legges Forslag til detaljregulering Lille Karpbukt, planID: 2013011 ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i Utvalg for Plan og Samferdsel i møte 07.11.13, sak 083/13.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fritidsboliger på eiendom med gnr. 32, bnr 51 Lille Karpbukt i Jarfjord.

Planforslaget og Utvalg for Plan og Samferdsels vedtak er utlagt til offentlig ettersyn på kommunens hjemmesider (nedenfor) og ved servicekontoret, Rådhuset i Kirkenes.

Evt. uttalelse/merknader sendes kommunens postmottak per e-post: postmottak@svk.no, eller Sør-Varanger Kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes, innen 23.12.13.

Vennligst oppgi vår referanse: 12/2025

plankart.png

2013011_BESKRLille Karpbukt 081013.pdf

2013011_BESTLille Karpbukt 081013.pdf

2013011_PLLille Karpbukt 081013.pdf

2013011_ROSLille Karpbukt.pdf

Oversiktskart 32-51.pdf