Følgende kriterier legges til grunn for valg av veinavn:

1.         Navnet skal ikke kunne forveksles med andre offisielle stedsnavn i kommunen.
2.         Bygge på lokal navnetradisjon.
3.         Passe til stedet.
4.         Navn bør være varierte.
5.         Navnet bør ikke virke støtende eller komisk.
6.         Navnet bør være lett å oppfatte, skrive og uttale.
7.         Bør unngå å bruke navn på nålevende personer i adressenavn.
8.         I størst mulig grad unngå like navn i nabokommuner/utrykningsområder.

Stedsangivelse Foreslått områdenavn
Korsdalen Korsdalen hytteområde
Brannvann Brannvann hytteområde
Fra Tårnet til Storvannet Storvannet hytteområde
Fra Storvannet Ishavsveien hytteområde
Stabbursdalen-Bugøyfjord Stabbursdalen hytteområde
Området fra Noatun Kjerringnes hytteområde
Sagvannet Sagvannet hytteområde
Store Kobbholmvann Store Kobbholmvann hytteområde
Skrukkebuktvannet Store Skrukkebuktvann hytteområde
Store Spurven Store Spurven hytteområde
Ørnevannet Ørnevannet hytteområde
Ropelvvannet Ropelvvannet hytteområde
Langfjordvannet Langfjordvannet hytteområde
Storsandvann-Bugøynesveien Storsandvann hytteområde
Gallok Gallok hytteområde
Tusenvika Tusenvika hytteområde
Makkskjær Makkskjær hytteområde
Fjellveien, Bjørnevatn Fjellstien
Kirkegårdsveien, Bugøynes Kapellveien
E6-Høybukta Høybukta

Send forslag til adressenavn

Frist for å sende inn forslag er 24.12.19.