Planen skal videreføre og utvikle tvillingbykonseptet med samarbeid om temaene førskole, utdanning og kompetanse, kultur og ungdom, idrett, næring sykehussamarbeid og informasjonsutveksling.
Kvinnedelegasjonsmøter, som også inkluderer den felles finske nabokommunen Inari, videreføres.

Her finner du dokumentene:

Plan for samarbeid mellom Pesjenga rajon, Murnask oblast (Russland) og Sør-Varanger kommune, Finnmark fylke (Norge) for perioden 2014-2015

 

Bilder fra anledingen

Bilde 3 fra signeringen av samarbeidsavtale 2014-2015 - i Nikel -  mellom SVK Petsjenga rajon oktober 2013.JPG_300x225.jpg

Fra signeringsseremonien.

Fra venstre: ordfører Cecilie Hansen, Sør-Varanger
kommune, ordfører Irina Neverova, Petsjenga rajon,
guvernør Marina Kovtun og viseguvernør
Grigory Straty, begge Murmansk oblast.

 

Bilde 4 fra signeringen av samarbeidsavtale 2014-2015 - i Nikel -  mellom SVK Petsjenga rajon oktober 2013.JPG_300x225.jpg

Fra signeringsseremonien.

Fra venstre: Tore Gundersen og fylkesordfører
Runar Sjåstad, begge Finnmark fylkeskommune,
(en sekretær under signeringen), ordfører Cecilie Hansen,
Sør-Varanger kommune,ordfører Irina Neverova,
Petsjenga rajon og guvernør Marina Kovtun,
Murmansk oblast.

Bilde 1 fra signeringen av samarbeidsavtale 2014-2015 - i Nikel -  mellom SVK Petsjenga rajon oktober 2013_300x225.jpg
Etter singneringen.
Fra venstre Tore Gundersen,Finnmark fylkeskommune,
Fylkesordfører Runar Sjåstad, Finnmark,  
ordfører Cecilie Hansen, Sør-Varanger kommune,
ordfører Irina Nevernova, Petsjenga rajon,
guvernør Marina Kovtun og
viseguvernør Grigory Straty, begge Murmansk oblast.

Bilde 2 fra signeringen av samarbeidsavtale 2014-2015 - i Nikel -  mellom SVK Petsjenga rajon oktober 2013.JPG_300x225.jpg

Ordførere Cecilie Hansen, Sør-Varanger kommune,
i munter konversasjon under et kafebesøk etter
signeringsseremonien.

(til venstre: kafeinnehaveren)