Statsforvalteren har vedtatt følgende åpningstider for løypene:

 

Løypenr. Beskrivelse Åpen t.o.m.
3 Fra Neiden til Bugøyfjord 7. mai
5 Fra E6 til Jerestanluoppal 104 m.o.h. 7. mai
7 Fra Øvre Neiden til Vegvatnet 100 m.o.h. 7. mai
14 Vintervollen til Grense Jakobselv Til veiåpning
16 Tårnet til Korpfjell Til veiåpning
23 Sideløype Hauge til Store Spurvvatn 7. mai