Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager stenges midlertidig fra 12. mars klokken 18 til 26. mars. Perioden kan bli forlenget.

Viser til tidligere informasjon der Sør-Varanger kommune har igangsatt Regjeringens beslutning i barnehagene f.o.m. 13.03.20:

Sør-Varanger kommune får mange spørsmål vedrørende foreldrebetalingen i barnehager for mars 2020. Dette fordi foreldre tidligere har fått tilsendt faktura for hele måneden, med betalingsfrist 20. mars.

Følgende er besluttet:

  • Sør-Varanger kommune krediterer opprinnelig faktura for foreldrebetaling i barnehage for mars
  • Sør-Varanger kommune sender ny faktura til alle for barnehageopphold 01.03. t.o.m. 12.03.20
  • Foreldre/foresatte som har barn i ekstraordinær plass fra 13. mars til barnehagene igjen åpner for ordinær drift, vil få faktura for enkeltdager i etterkant