Tema:

Forebygging av vold og seksuelle overgrep .

Bruk av samtalekort om kroppsregler.

 

Forelesere:

Venke Giske, seniorrådgiver ved Barnehuset i Tromsø og Kirkenes ( høyre på bildet)

Jill-Heidi Antonsen , pedagogisk leder i Tusseladden friluftsbarnehage i Tromsø (venstre på bildet)

 

Alle barnehagene fikk utdelt samtalekort om kroppsregler. Fagdagen ga kompetanse til bruk av samtalekortene for å prate med barn om kroppen, grenser og private deler.

Dette er vi forpliktet til gjennom Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagen.

Sitat fra rammeplan, Livsmestring og helse – siste avsnitt s. 11

Gjennom den daglige og nære kontakten med barna er barnehagen i en sentral posisjon til å kunne observere og motta informasjon om barnas omsorgs- og livssituasjon. Personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og vite hvordan dette kan forebygges og oppdages. Personalet skal kjenne til opplysningsplikten til barnevernet, jf. barnehageloven § 22.

Link til rammeplan for barnehagen

Kroppskortene kan lastes ned fra nettsidene til Statens Barnehus, klikk her