Kriseledelsen i Sør-Varanger kommune besluttet 16.03.2020 å gi sine ansatte utvidet rett til å bruke egenmelding for 14 dager sammenhengende.

Denne utvidede retten opphører fra 01.06.2020, det gjelder også covid-19 relatert fravær.
 
Fra 01.06.2020 gjelder følgende ved bruk av egenmelding:
 
​Arbeidstakere kan benytte egenmelding i inntil 24 kalenderdager i løpet av en 12 måneders periode. Egenmeldingsretten er begrenset til 8 kalenderdager per fraværstilfelle.
 
​Er du blitt testet og har fått påvist koronasmitte, får du sykemelding hos lege. Du har også rett til å få en sykemelding hvis legen antar at du er smittet, eller hvis du er pålagt å være i karantene.
 
Er noen av de du bor sammen med syke, tar du først kontakt med arbeidsgiveren din for å spørre om du kan jobbe hjemmefra. Hvis hjemmearbeid ikke er mulig, spør du arbeidsgiveren din om du kan bruke egenmelding.
 
Vi oppfordrer alle som er i pålagt karantene å snakke med arbeidsgiveren sin om muligheten til å jobbe hjemmefra før de ber om sykemelding fra lege.