Kommunestyret  171007  foto: Håvard Lund

Vi er den største kommunen i Øst-Finnmark, og det er et politisk ønske om at Sør-Varanger kommune inntar en mer aktiv rolle i utviklingen i regionen. Det er derfor mer naturlig at opplæringen blir lagt til en av kommunene i regionen, og ikke som tidligere til Finland eller Russland. Det er to dager med informasjon fra alt, som blant annet inhabilitet, skille mellom politikk og administrasjon, utviklingen i nordområde og kommunens internasjonale satsning. I tillegg blir det en ekskusjon til Kjøllefjord vindmøllepark samt en innledning ved leder i Øst-Finnmark regionråd, Harald Larssen, om betydning en regionrådets arbeid i den utviklingen vi står ovenfor. Det er 35 politikere som deltar på et tettpakket faglig og sosialt program. Jeg er overbevist om at denne turen, hvor vi blir bedre kjent med hverandre, vil bidra til at det politiske arbeidet blir bedre, avslutter ordføreren.