Det er liten tvil om at bilbelter redder liv, og antallet bilister som faktisk bruker beltet har, etter gjentatte kampanjer fra myndighetene, steget de siste årene. Listen nedenfor illustrerer hvorfor beltet er så viktig:                           

  • Å kollidere i 50 km/t uten bilbelte tilsvarer et fritt fall på 10 meter.
  • Å kollidere i 70 km/t uten bilbelte tilsvarer et fritt fall på 19 meter.
  • Å kollidere i 90 km/t uten bilbelte tilsvarer et fritt fall på 32 meter.
  • Skadefrekvensen for personskader er opp til ti ganger høyere i tettstedene enn utenfor.

 Ta vare på deg selv og de rundt deg, benytt alltid sikkerhetsbelte, også i buss.

 

Lurer du på hva en trafikksikker kommune egentlig er? Sjekk video på linken:

Trafikksikker kommune på YouTube • Trygg Trafikk