Samfunnshuset åpner kl. 12:00 avstemningsdagen, og stenger kl. 20:00. Husk legitimasjon for å få avgitt stemmen!

- Og husk også at du kan stemme via nett fram til kl. 21:00 mandag 14. mai.

Du kan stemme hvis du

- er innført i manntallet for Sør-Varanger kommune pr. 20. april

- fyller 18 år innen utgangen av 2018

- har vært registrert som bosatt  i Norge de siste 3 årene (ikke krav om norsk statsborgerskap, men må stå i manntallet)

IMG_20180502_081158_300x378.jpg