Dette er et ledd av HMS arbeidet på arbeidsplassen. Førstehjelp har vært tema på de to siste møtene og vil avsluttes neste gang. Instruktør er verneombud Dagfinn Gjerde