fødsels og foreldreforberedende kurs

 og temaene er delt opp slik:
1. kveld Den normale fødselsprosessen v/ jordmor
    Fødselsfilm
    Hvordan legge til rette for en best mulig fødsel? v/ fysioterapeut og jordmor
2. kveld Amming v/ helsesøster
    Hvorfor og hvordan amme ditt barn.
3. kveld Oppsummering v/jordmor
    Keisersnitt, smertelindring mm
    Hjemme med et nyfødt barn
Etter fødselen:
    En kveld - Barseltreff v/ jordmor
    Hvordan gikk det med fødselen? Tiden hjemme med en nyfødt.
 
Kurset går over tre kvelder og koster 250.- kr.
    Første kurskveld er:  Onsdag 1.desember 2010 kl. 18.00 på helsesentret i 3.etg
    De neste kurskveldene blir tirsdagene 7. og 14. desember 2010.
 
Påmelding:
Helsestasjonen tlf. 78 97 76 70 eller Kommunejordmor tlf. 78 97 76 69
E-post til: vesa@svk.no
  
VELKOMMEN!
 
Sør-Varanger kommune
Seksjon for helsetjenester
Postboks 415
9915 Kirkenes
 Telefon: 78 97 76 70 Telefaks: 78 97 76 71