Kurset tar for seg temaer som fødsel/fødestillinger, amming og det nyfødte barnet.

Noe av hensikten med kurset er også at blivende foreldre skal få anledning til å treffe andre som venter barn på omtrent samme tid. Mange velger å danne barselgrupper etter fødsel og på den måten skaffe seg et nettverk.

Kurset holdes på helsesenteret kl. 18.00 - 20.00 alle tirsdagskvelder i november, og koster kr. 250,- pr. par. Neste kurs blir i januar / februar 2009.

Ved spørsmål kontakt jordmor Vera Alise Saua på tlf 78 97 76 69