Mellom samlingene jobber man i lokale studentgrupper (basisgrupper) med tildelte oppgaver. Grupper og enkeltstudenter blir veiledet av faglærerne per Skype. Læringsressurser på nett brukes aktivt. Praksis i skole er en viktig læringsarena i en lærerutdanning. UiT vil teste ut en ny modell med økt bruk av hjemstedsskole til praksis og prosjektoppgaver.

UiT har ambisjoner om å starte nye kull med lærerutdanning 1-7 og 5-10 hvert år – med studentgrupper i Alta, Hammerfest, Kirkenes og Storslett.

Lærerbehovet øker. 15 prosent av grunnskolelærerne i Finnmark er 60 år eller eldre. Bare det utgjør 150 til 200 lærere de 5-6 neste årene, og det er for få lærerstudenter under utdanning i Nord-Norge. Det fleksible tilbudet har UiT hatt som en forsøksordning i 2014 og 2015. Erfaringene fra forsøksordningen var at studiet fikk relativt gode søkertall, men at en stor andel av søkerne ikke var kvalifisert. Blir det ikke nok kvalifiserte søkere ved et studiested, så faller tilbudet.

Opptakskravet til lærerutdanning er 3 i norsk og 4 i matematikk, og UiT vil i samarbeid med en videregående skole tilby gratis prekvalifisering av potensielle søkere til lærerutdanning vårsemesteret 2017 i fagene norsk og matematikk.

Studenter som ønsker en mer klassisk læringsmodell med ukentlig undervisning, kan søke seg til studiested Tromsø. 

Kontaktperson for studiet og prekvalifisering:

Assisterende instituttleder Tore Nesheim

e-post: tore.nesheim@uit.no

tlf: 784 50 354