Fylkesmannen i Finnmark, Sametinget , Utdanningsforbundet og Høgskolen i Finnmark inviterer til to dagers fagkonferanse for styrere og pedagogiske ledere i barnehagene.
Fokus på  konferansen er  pedagogiske utfordringer knyttet opp til ny rammeplan for barnehager. 
 
Målgruppe er styrere og pedagogiske ledere i barnehagene.
 
Konferansen er  en oppfølging av Barnehageløftet og satsingen på kvalitet og kompetanse i barnehagene.
Vi ønsker  å synliggjøre spennende arbeid fra Finnmark og Finnmarksbarnehagene.  
Det blir forelesninger i plenum og parallelle sesjoner.
Ca 180 er påmeldt til konferansen.