Mandag 16.november 2009 kommer Anne Høigård fra Universitetet i Stavanger og foreleser videre på barnehagenes hovedsatsningsområde i 2009, språklig bevissthet og språkstimulering. Hun kommer innom følgedne tema:

 
  1. Muntlig språkutvikling – enspråklig og flerspråklig – i alderen 0 – 7 år
  2. Hvordan kan barnehagen skape et stimulerende språkmiljø for alle barn?
  3. Skriftspråklig utvikling i alderen 0 – 7 år
  4. Hvordan kan barnehagen bidra til at barna får en god skolestart i forhold til norskfaget?

www.universitetsforlaget.no - Informasjon - Våre forfattere - Anne ...