Sør-Varanger kommune har ansvar for lyspunkter langs veier, gater og plasser fra Bugøynes i vest til Nyrud i sør og Vintervollen/Lanabukt i øst.

Feil og mangler kan i dag meldes inn via Fiksgatami

Områder der det er feil på flere lys i rekke vil prioriteres, men vi gjør oppmerksom på at det kan ta tid med utbedring av enkeltlys.