Norkring er Norges største leverandør av kringkastingstjenester og medianettløsninger og eier de fleste senderinstallasjonene i Norge. Over hele landet har vi tårn og master plassert i naturen som kan bli dekket av is og snø.

Vi oppfordrer derfor publikum til å ikke bevege seg i umiddelbar nærhet av senderne da det kan være fare for at is og snø faller ned.

Mvh, Norkring AS