PROGRAM

Møteleder

Elvira Røst

Kl. 9.00-9.20

 

Velkommen til fagdag v/ Kommunedirektør, Nina B. Øvergaard.

 

Kl. 9.20-10.10

Husbankens økonomiske virkemidler for boligutvikling. v/Seniorrådgiver Kommune og marked, Vegard Dybvik

 

Kl. 10.10-10.20

Pause

 

Kl. 10.20-11.00

Hvor og hvordan ønsker fremtidens eldre å bo i Sør-Varanger? Resultater for undersøkelse 55+.  V/Prosjekt og utviklingskoordinator i Helse, omsorg og velferd, Bård Ramberg

 

Kl. 11.10-11.40

Behov for omsorgsboliger og planer om bygging i Sør-Varanger kommune. v/Kommunalsjef Helse, omsorg og velferd, Jorunn Sandhell

 

Kl. 11.40-12.10

Lunsj

 

Kl. 12.10-12.50

Hvordan jobber Asker kommune for å dekke behov for rimelige bolig. Samarbeid med private boligutbyggere. v/ Kommuneplansjef i Asker kommune, Tor Arne Mitbø

 

Kl.12.50- 13.00

Spørsmål til Asker kommune.

 

Kl. 13.00-13.30

Hvilke utfordringer har boligutbyggere i Sør-Varanger kommune i fht. boligutvikling i kommunen. v/Fiskebeck håndverk AS

Kl.13.30-13.45

Pause

 

Kl. 13.45-15.00

Diskusjon: Hvordan kan vi, i Sør-Varanger, samarbeide om boligutvikling i kommunen? Muligheter. Utfordringer. Forslag til løsninger og fremdrift.

 

Kl. 15.00-15.15

Oppsummering og avslutning. Kommunedirektør, Nina B. Øvergaard

 

Meld deg på her!