IMG_20181003_100918_900x505.jpg
Paul M. Haldorsen (tømrerfaget), Sture Sivertsen (byggdrifterfaget), Sara Pedersen (helsearbeiderfaget), Sondre Vestre Lund (elektrikerfaget), Steinar A. Erlandsen (byggdrifterfaget), Ørjan Emanuelsen (byggdrifterfaget), Tor Inge Johnsen (byggdrifterfaget), Sander Gjærum Pedersen (ambulansefaget), Ina-Lill Hojem (salgsfaget), Frank Mikkelsen (byggdrifterfaget), ordfører Rune Rafaelsen (ordførerfaget :) ), Edgar Seljesether (byggdrifterfaget), Bualoi Amundsen (renholdsoperatørfaget), Ranjuan Khunrach (renholdsoperatørfaget), Roy Bjarne Johansen (byggdrifterfaget) og Siri M. Bongo (tømrerfaget).

Sør-Varanger kommune gratulerer!