Overrekkelsen, som er et samarbeid mellom Tverrfaglig opplæringskontor og Sør-Varanger kommune, fant sted på Rådhuset, der 17 kandidater kom for å motta sine fag- og svennebrev innen 11 ulike fag.

I løpet av 2022 har i alt 42 personer i Sør-Varanger bestått fag- og svenneprøve innen 17 ulike fagområder.

Ordfører Lena Norum Bergeng framhevet de gode, kloke valgene kandidatene har gjort ved å bestemme seg for yrkesfag; en fullverdig utdanning på 4 år, med alle muligheter til å gå rett ut i fast arbeid.

Sør-Varanger har stort behov for arbeidskraft og fagarbeidere - og vi trenger alle som en i kommunen vår.

Vi gratulerer med gjennomført utdanning og håndfast bevis på kompetanse!