Alle som søkte barnehageplass innen hovedopptakets frist  01.03.07 og som hadde behov for barnehageplass i 2007 har fått tilbud om barnehageplass.

Sør-Varanger kommune mottar hver uke nye søknader til barnehageplass, med ønske om oppstart fra ulike tidspunkt.  For tida er det ingen ledige plasser i sentrumsbarnehagene. For å planlegge barnehagebehovet frem mot oppstart av nytt barnehageår august 2008 og registrere hvor reell nye søknader er,  har alle fått tilsendt kartleggingsskjema. Et av spørsmålene er : Med forbehold at Lisadellhaugen barnehage på Elvvenes reåpner fra januar 2008, er det da aktuelt for dere å benytte barnehageplass der?

Svarfristen var 17. 12.07. Foreløpig har vi fått så få tilbakemeldinger at det ikke gir grunnlag for reåpning.  I løpet av uke 2 blir det tatt stilling til eventuell reåpning av Lisadellhaugen barnehage.