Hun startet sin karriere som praktikant i Kirkenes barnehage i 1970 og har siden hatt ulike fag- og lederstillinger i og for barnehagene i kommunen. Eva Johanne har alltid jobbet hardt for at barnehagene skal være lengst fremme faglig og har vært en kapasitet når det gjelder barn og unge, med sin høye fagkunnskap og erfaring. Særlig bør det nevnes kulturarbeidet i barnehagene og samarbeid over grensen med barnekunstutstillingene. Eva Johanne har gjennom dette arbeidet vært med å gjøre Sør-Varanger unik, og styrke folk til folk samarbeidet over landegrensene.

"Eva Johanne har frontet barnehagene i alle sammenhenger og vært de minste barnas fremste talskvinne. Hun har drevet store prosjekter på vegne av barnehagene og det har gitt resultater i alle ledd ut mot barna, og vi ønsker henne lykke til i sin nye hverdag som pensjonist", sier kommunedirektør Nina Bordi Øvergaard.