ENGELSK FOR NÆRINGSLIVET
 
Sør-Varanger kommune blir stadig mer internasjonal, og engelsk har blitt et viktig
arbeidsspråk for mange.  Utfra etterspørsel har Kirkenes kompetanssenter den glede å tilby kurs i praktisk engelsk.
 
Målgruppen er personer som ønsker å aktivisere og styrke sine ferdigheter i engelsk.
 
Oppstart tirsdag 24. november kl 08.00-10.00, slutt uke 10
Kurset går tirsdager.
 
Omfang: 30 t.
 
Pris: 1800,-  eksl. materiell
 
 
For utfyllende informasjon kontakt Liza Stepanova  lst@svk.no.
 
Påmelding skjer til kompetansesenter@svk.no, evt. på tlf. 78993840