Kommunestyret har i møte 15. juni 2006 vedtatt å endre de alkoholpolitiske retningslinjene slik at skjenkesteder med utendørs bevilling kan skjenke ute like lenge som skjenking innendørs foregår.

Dette gjelder altså kun virksomheter som allerede har bevilling for utendørs skjenking.

Nyttige lenker:
Alkoholpolitiske retningslinjer
Skjenke- og salgstider i Sør-Varanger kommune
Søknadsskjema for serverings- og skjenkebevilling
Tjenestebeskrivelse for skjenkebevilling