Trondheim kommune har tatt initiativ til å etablere et samisk/kvensk minnesmerke på Stavne gravlund i Trondheim. 13 kommuner i Finnmark og Nord-Troms er spurt om å bidra med en stein hver til minnesmerket.

 

Mot slutten av 1944 kom ordren om å tvangsevakuere befolkningen i Finnmark og deler av Nord-Troms. Folk ble drevet ut i båter og tvunget sørover under umenneskelige forhold. Rundt 20 000 mennesker kom i transitt til Trondheim. Mange døde av påkjenningene. På Stavne gravlund ble 28 av de evakuerte begravet i umerkede graver. Mange familier visste ikke hvor deres slektning befant seg eller var begravet. Dette er bakgrunnen for prosjektet “En stein for å minnes”, av kunstneren Sissel Mutale Bergh. Fra hvert sted de avdøde kom fra skal det hentes en stein til det nye minnesmerket på Stavne i Trondheim. Et slikt minnesmerke kan være en oppreisning og en mulighet til å minnes det som skjedde.

 

Steinene skal fraktes sørover med Hurtigruta. Hurtigruta er en av samarbeidspartnerne i prosjektet og har sagt seg villig til å transportere steinene fra de ulike havnene langs Finnmarkskysten til Trondheim, i løpet av august. Når alle steinene er kommet til Trondheim, vil Kirkelig fellesråd stå klar med biler som vil frakte steinene i prosesjon gjennom Trondheim sentrum til Stavne gravlund. Offisiell åpning av minnesmerket er planlagt til 7.september.

 

6. september vil det være seminar i Trondheim og dagen etterpå offisiell åpning av minnesmerket på Stavne gravlund.