Den 2. november 2010  undertegnes avtalen om en norsk-russisk grensesone, eller såkalt grenseboerbevis.
 
Hensikten med grenseboerbevis er blant annet å legge til rette for handel, sosial og kulturell utveksling og regional kontakt mellom naboer.  Sør-Varanger kommune ønsker avtalen velkommen!
 
Den norsk-russiske grensesonen strekker seg 30 km fra grensen på begge sider, noe som innebærer at byene Kirkenes, Nikel og Zapoljarny blir innlemmet i sonen. Grenseboerbeviset innebærer at innbyggere i grensesonen fritt kan bevege seg over grensen og oppholde seg innen sonen i inntil 15 dager ad gangen.
 
Det er ingen begrensninger på den samlede oppholdstiden, og det åpnes dermed for dagpendling. Norske myndigheter vil bestemme hvem på russisk side som skal få utstedt grenseboerbeviset, og russiske myndigheter vil bestemme tilsvarende for borgere bosatt i norsk del av grensesonen.
 
For Sør-Varanger kommune er dette en historisk dag, og markerer starten på et nytt og spennende kapittel i vårt samarbeide med våre russiske naboer!

Les mer om avtalen på regjeringen.no