Stockman er verdens nest største gassfelt til havs. StatoilHydros innpass i Russland er av stor betydning for Norge som nasjon og Finnmark som region. Vi har enorme forventninger, men hvilke konsekvenser dette i praksis får å si for kommunen vår er for tidlig å si nå. Ordføreren har allerede invitert mange aktører lokalt og regionalt til en mottakelse fredag 26. oktober for å feire storkontrakten og starte dialogen lokalt hva Sør-Varanger-samfunnet kan gjøre for å få mest mulig ringvirkninger til Øst-Finnmark.