På grunn av stor saksmengde blir det avholdt et ekstra kommunstyremøte den 29. juni, kl. 17.00. Møtet den 22. juni går som planlagt.