Bakgrunnen for utredningen var at man ønsket å se hvordan organiseringen og drift av de kommunale idretts- og aktivitetsanlegg fungerer. I dag er det tre enheter som har ansvaret for dette, Barentshallene KF, FDV (tekniske tjenester) og allmenn kultur. I arbeidet med kommunedelplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2018-2028 kom det fram et ønske om å gjennomgå organiseringen og driften. Rapporten er ferdig og kan leses her

Videre prosess er at man ønsker tilbakemelding på resultatene av rapporten og allmenn kultur vil i neste omgang lage en tidsplan for videre arbeid.

Synspunkter og tilbakemeldinger på rapporten kan gis til kultur og fritidskonsulent Jørn Gjertsen, e-post jogj@svk.no innen 21. juni 2022.