Direktoratet for sivil beredskaps befolkningsundersøkelser viser at mange allerede har mye som vil være nyttig i en krise, selv om man kanskje ikke tenker på det som egenberedskap.

På denne siden finner du eksempler på hva du bør ha i hus for å øke komforten i en krise. Vi har ingen fasit, men et forslag for å dekke grunnleggende behov som mat, varme, drikke, legemidler, hygiene og tilgang på informasjon. Du må selv tenke igjennom hva du har, og hva du trenger der du bor.

Brosjyre om egenberedskap