Gjelder i perioden 14. til 21. juni inkludert helgen.

Arbeidet er beregnet til maksimalt 100 timer til 120 kr/timen. Timene kan fordeles på flere personer. Dersom det blir behov for å stille med bil med tilhenger, dekker vi utgiftene i henhold til statens satser. Ved flere interesserte, trekker vi lodd.
 
Ta kontakt via e-post til

Terje Nytun: tny@svk.no
Lisbeth Isaksen: lia@svk.no
 
Frist 4.juni kl.12.00.
 
Lisbeth Isaksen
Leder Kirkenes kompetansesenter
Tlf: 7899 3840