Den gamle lavvoen ble tatt ned, og alt ble gjort klart for en vedlikeholdsfri ny som skal settes opp før snøen kommer. Do ble bygd, og stien bort til lavvobasen ble ryddet. Gangbro over myra til lavvoen hadde to foreldre snekret ferdig på forhånd.

Barnehagen bidro med kaffe og kake.

På onsdag skal det være en ny dugnad, samme kveld som grillfesten.

Heldige vi i barnehagen som har så driftige og engasjerte foreldre.

Styrer Ann Sofi Derås med hele personalgruppa og alle barna takker de flinke foreldrene.

knausen1_200x267.jpegknausen2_200x267.jpegknausen3_200x267.jpeg