Hva dekker denne potten:
- Det dekkes kun treningstimer i leide lokaler. 
- Andre arrangementer dekkes ikke.

Aktuelle lag og foreninger som ønsker å søke på denne potten for 2022, laster ned utfyllbart søknadsskjema her PDF document ODT document .
Vedlagt må også være en årsplan. 

Søknaden sendes til postmottak@svk.no og merkes: «lag/forening, 22/5737»

Ved spørsmål ta kontakt med kultur og fritidskonsulent, Jørn Arne Gjertsen, for nærmere veiledning mob. 400 48 594, eller jogj@svk.no.

Søknadsfrist 08.09.22