Stadig flere kommuner velger å direkteoverføre kommunestyremøtet på sine hjemmesider, og torsdag 15.12 vil for Sør-Varanger kommunes vedkommende være historisk.

-Da vil vi ha den første nettkringkastinga fra et kommunestyremøte i Sør-Varanger. De som ønsker det kan bare gå inn på svk.no/video for å få med seg hva politikerne sier i budsjettdebatten, som er møtets store sak,  sier IT-sjef Gunnar Sch. Kollstrøm til svk.no 

gunnar sch.kollstrøm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ifølge Kolllstrøm har det vært litt prøving og feiling undervegs, og han er  glad for at man nå er klar til direktesendinga torsdag.

-Samtidig vil vi så snart første sending er i havn jobbe hardt for å utvikle oss videre slik at folk utpå nyåret vil kunne se direkte  fra k-styret på både iPhone og iPad samt andre nettbrett, sier en fornøyd Kollstrøm.  Han påpeker at nettkringkastinga vil være med på å gjøre Sør-Varanger til en enda mer åpen kommune i vår nye medieverden.

Ordfører Cecilie Hansen verdsetter også høyt at velgerne og andre interesserte fra torsdag vil kunne se direkte fra kommunestyremøtet.

cecilie hansen pc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Så lenge jeg har vært politisk aktiv har interessen for møtene i kommunestyret vært liten, og det har kun vært noen få som har fulgt med debattene. Unntakene har vært enkeltsaker med stor allmenninteresse og i saker der man har aksjonert under møter.

- Nå håper jeg at flere vil få med seg den politiske debatten på være nettsider, samtidig som galleriet i kommunestyresalen selvsagt er åpent for dem som vil se oss på gamlemåten.

Hansen tror nettkringkastinga vil styrke demokratiet, og at de folkevalgte er mer skjerpet i forhold til egne uttalelser, samtidig som hun håper folk ikke vil legge for mye bånd på seg grunnet filminga.

- Uansett håper jeg vi med denne nettkringkastinga vil få flere tilskuere på være møter og at interessen for politikk kan øke, sier ordføreren.