Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Den kulturelle skolesekken

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Som elev i skolen får du tilgang til gode kulturopplevelser gjennom Den kulturelle skolesekken. Tilbudet skal være profesjonelt og bredt og dekker blant annet musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst, film og kulturarv. Målet er at alle elever skal bli kjent med og utvikle forståelse for ulike kunst- og kulturuttrykk. Dette er også i tråd med målene i de ulike læreplanene for skolen.

  Målgruppe

  Den kulturelle skolesekken gjelder elever både i grunnskole og videregående skole – uavhengig av bakgrunn og hvilken skole du går på.
   

  Samarbeidspartnere

  Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet legger de overordnede føringene. Tiltaket finansieres i hovedsak av spillemidler. I tillegg bidrar fylkeskommunen, kommunen og kulturinstitusjoner. Midler til regionale og lokale tiltak forvaltes av fylkeskommunen.
   

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 07.03.2019 12:27

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk