Datatilsynet_logo.jpgDatatilsynet har i sommer gjennomført tilsyn for å kontrollere kommunens behandling av personopplysninger, særlig knyttet til plikten til å innføre internkontroll og å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet etter personopplysningsloven med forskrift.

Sør-Varanger kommune  har i alle år lagt stor vekt på personvern og informasjonssikkerhet og etablerte i 2011 et omfattende og formelt internkontrollsystem for personvern og informasjonssikkerhet.

Dette systemet er et viktig element for Datatilsynets kontroll, som nå er avsluttet med godkjennelse av kommunens praksis.

 

Les Datatilsynets brev og kontrollrapporten.