Frivilligbørs er en arena der næringslivet, frivillige organisasjoner og offentlig sektor kan møtes for å inngå sosiale partnerskap og kontrakter om både kortsiktig eller langsiktig samarbeid. Valuta som gjelder på frivilligbørs er tid, arbeidsinnsats, kompetanse, samarbeid og lokalt engasjement.