ØFAS varsler følgende:

Det ble brudd i forhandlingene på Miljøoverenskomsten mellom LO og MEF den 25. mai 2023, og dette betyr at forhandlingene går videre til mekling hos Riksmekleren. Dato for mekling mellom MEF og LO på Miljøoverenskomsten er tirsdag 13. juni 2023.


For Øfas Husholdning AS innebærer dette at vi har arbeidstakere i streik fra onsdag 14. juni om det ikke skulle bli enighet i forhandlingene.


En streik vil i noen grad kunne få innvirkning på innsamlingen av avfall ute hos abonnentene. ØFAS vil prioritere innsamling av matavfall og restavfall ved redusert bemanning, mens innsamling av papp/papir og plastavfall vil kunne bli utsatt.


Mer informasjon vil komme onsdag, gitt at ikke forhandlingene med Riksmekleren fører til en løsning.