Området er meget interesannt med tanke på at kulturminner ligger i lag på lag. Rester etter tusenårige boplasser finnes. Og i samme området ligger etterlatenskaper etter Luftwaffeleiren.

Luftwaffeliren var en forsyningsbase for det tysk luftvåpenet under andre verdenskrig og ligger ved Gjøkåsen. Leiren dekker et område på en drøy kvadratkilometer og inneholder 319 kulturminner av ulike typer. Her finnes skytestillinger, brakkeruiner, piggtrådgjerder, møddinger, latriner, brønner og utsiktstårn. Leiren skulle betjene de tyske flyplasene ved Nautsi og Salmijærvi på andre siden av Pasvikelva. Leiren ble bare brukt 4 måneder i 1944 og ble brent da tyskerne måtte trekke seg ut samme år.

I området finnes også andre viktige kulturminner som eksempelvis skoltesamiske tufter. Ildstedrekka ved Steintjørn er et imponerende skue og ble avdekket i 2012-2013. Karbondateringer viser at disse har vært i bruk en gang mellom 1050-1250 e. kr.

Nasjonalparkstyret holder for tiden på å tilrettelegge  for informasjon og natursti i området. Forvalter i nasjonalparken, Rolf Schaanning Kolstrøm og styreleder i nasjonalparken, Kurt Wikan, guidet arbeidsgruppa gjennom området og fortalte om prosjektet.

På Gjøkåsen har man samlet verneverdige bygg som blant annet stallen og stabburet fra Nesheim og skogfoss-stua. I tillegg er Gjøkvannskoia er også flyttet hit og skal være en del av «Informasjonspunkt Gjøken»

 Med på turen var også styret i Sør-Varanger historielag og representanter fra Statens Naturoppsyn (SNO)