Resultatet for kommunen er godt, og viser at vi er på god vei til mer offentlighet og åpenhetskultur. Men vi ser at vi stadig kan bli bedre på flere områder, og særlig hjemmesiden er noe vil måtte utvikle videre for å lette tilgjengeligheten for publikum, sier kommunedirektøren.

Rapporten kan du lese her.