I forbindelse med budsjett 2022 bevilget kommunestyret midler til bekjempelse av Pukkellaks i våre elver, gjennom prosjekt «sommerjobb for ungdom under 18 år». Vi har nå avholdt vårt første koordinerignsmøte med Sør-Varanger jeger og fiskeforening som vil være prosjektansvarlig og følge opp ungdommene som får tildelt sommerjobb i elvene.

Sør-Varanger har sammen med Tana og Vadsø gått sammen om å søke midler til et regionalt studiesenter i Øst-Finnmark for å styrke tilgang på fleksibel og desentralisert utdanning. I Sør-Varanger er det SVU som er søker av midlene og som arbeider med opprettelsen av studiesenteret. Sør-Varaner utvikling har også fått tilskudd til å bli en kompetansepilot som skal bidra til utvikling av gode modeller og metoder for kompetanseutviklende tiltak i Distriks-Norge. Forrige uke samlet alle kompetansepilotene i Norge seg her i Kirkenes og jeg fikk hilse dem velkommen til kommunen. I forlengelse av kompetansepilotsamlingen arrangerte SVU IceTalk med tema energi.

Tirsdag 3 mai arrangerte Kirkenes sykehus smitteverndagen. Her viste de en informasjonsvideo og man kunne teste håndvasken sin med hjelp av uv-lys og svare på en quiz.  Deres vennskapsbarnehage, Skytterhusfjellet barnehage, besøkte også sykehuset og sang håndvaskesangen.

Sør-Varanger kommune fikk i uke 18 sammen med aktører i næringslivet, et møte med UD, hvor vi ga hverandre en gjensidig oppdatering på situasjonen i kommunen. Dette var et kjærkomment møte for mange bedrifter, og vi vil følge opp med jevnlige oppdateringsmøter med UD.

Torsdag 5.mai reåpnet Jysk sin butikk her i Kirkenes etter at de hadde både utvidet og pusset opp butikken. De inviterte til storstilt feiring hvor jeg også fikk klippe snor. Det har blitt en flott butikk og jeg ønsker dem lykke til!

Forrige søndag markerte vi frigjøringsdagen og veterandagen. I år flyttet vi kommunens arrangement opp til Skytterhusfjellet og minnesmerket over de 11 frihetsbekjemperne, hvor vi markerte dagen sammen med GSV. På bakgrunn av krigen i Ukraina valgte vi å ikke markere dagen ved frigjøringsmonumentet slik vi har gjort tidligere.

Forrige uke hadde vi besøk av statsminister Jonas Gahr Støre. Han besøkte Snøhotellet, Kimek og Pikene på broen. Besøket ble avsluttet med et åpent folkemøte på samfundshuset.

Stadig flere bedrifter velger å miljøsertifisere seg. Forrige uke delte vi ut miljøfyrtårn til tre nye bedrifter; Montèr, Orinor AS og Oscar Sundquist AS. Gratulerer til dere alle!

Ønsker dere alle en fin 17 mai feiring!

 

Bilder fra:  

Skytterhusfjellet barnehage som synger håndvaskesangen – Foto: privat

Statsministerens besøk på Kimek. F.v. statsminister Jonas Gahr Støre, hovedtillitsvalgt Rainer Ingebrigtsen, Lærling Markus Olsen, ordfører Lena N. Bergeng og direktør Greger Mannsverk – Foto:  privat

Frigjøringsdagen/Veterandagen – Foto: Per Christian Ludvigsen SVK

Overrekkelse av Miljøfyrtårn. F.v. Mats Blix Iversen - Montèr, Dag Norum – Orinor AS, Svein Sundquist – Oscar Sundquist AS, ordfører Lena N. Bergeng – Foto: Ida Helen Helland SVK