Det nærmer seg jul og de siste politiske møtene for i år er nå avholdt. På kommunestyremøte tidligere denne uka vedtok vi budsjett for neste år, hvor vi blant annet satte av 10 millioner for å sikre trygg skolevei for Elevene som bor på Håbeth og som går på Sandnes- og Bjørnevatn skole. Her ble det også vedtatt og ansatte sårt tiltrengt personell som næringssjef, innkjøpsrådgiver og grunnforvalter.

Forrige uke arrangerte Kirkenes Puckers i samarbeid med Norges Ishockeyforbund ishallseminar, hvor de belyste behovet for en ishall i Sør-Varanger. Her ble et helt nytt ishallkonsept presentert. Sør-Varanger kommune ser frem til videre dialog med Kirkenes Puckers og Norges Ishockeyforbund, med mål om å kunne bygge en ishall også her i Sør-Varanger. Det ville blitt Finnmarks første ishall.

Jeg har også hatt gode samtaler med flere næringsaktører de siste ukene, som har planer fremover i vår kommune. Blant annet Stig Nilsen i Kirkenes Processing og Felix Tschudi i Tschudi Shipping AS

Barentsinstituttet deltar i et forskningsprosjekt som ser nærmere på tillit til staten som forvalter av vannressurser. Her deltok jeg i en fokusgruppe/gruppeintervju hvor vi delte våre tanker om blant annet beslutningsprosessen tilknyttet deponering av gruveavgang.

Kirkenes næringshage og Orinor AS arrangerte tradisjonen tro sitt juleseminar forrige uke, hvor jeg deltok i en debatt om næringspolitikk. Her diskuterte vi både pandemien, reiselivsnæringa, næringsareal og oppdrett blant annet.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl gjestet denne uka Sør-Varanger kommune i forbindelse med det nyåpnede asylmottaket på Prestøya. Jeg fikk sagt litt om de utfordringene Sør-Varnger kommune har som turistkommune og grensekommune og tok blant annet opp behovet for ny grensestasjon på Storskog.

Eiermøte i Varanger Kraft AS presenterte denne uka sine eierstrategiske føringer og konsernstrategi for perioden 2022-2024.

Sør-Varanger Utvikling har forhandlet frem en intensjonsavtale med skole2 i Petsjenga. Jeg fikk delta sammen med Sør-Varanger Utvikling og Barentssekretariatet da den ble signert tidligere i uka.

Kirkenes havn inviterte til møte hvor de la frem sin 10-års strategi om utvikling i Kirkenes havn.

Bugøynes bygdelag er et aktivt bygdelag som har mange fremtidsplaner for bygda si som er i vekst. De har behov for både flere boliger, parkeringsplasser, kulturarena/grendehus og utbygging av sitt kaianlegg.

Swiss national televisison report er i Sør-Varanger for å lage en reportasje om den nordlige sjøruten, havneutvikling og jernbane.

Til slutt vil jeg gratulere Hjørdis Nielsen som feiret sin 100 års dag onsdag 8 desember.

Uka ble avsluttet med en vielse; størst av alt er kjærligheten!  

Foto: Fra møte med justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl