To nye uker er gått og på søndag var det første søndag i advent.

De siste to ukene har jeg blant annet hatt møte med Tea Andreoletti. Hun er kunstner og opprinnelig fra byen Gromo i Italia, hvor hun skal stille som ordførerkandidat i 2026. Hun skal delta i Barents Spektakel i februar med forestillingen; Land, mines and borders: from Sør-Varanger til the Upper Seriana Valley.

Lennart Hofman er journalist i den nederlandske nettbaserte nyhetsplattformen; De Correspondent. Han intervjuet meg om spenningene mellom Nato og Russland og hvordan lokalbefolkningens stemme blir hørt i en debatt som ofte føres av eksperter langt unna begivenhetenes sentrum.

Denne uka har Minister Amanda Milling fra det britiske utenriksdepartementet gjestet Sør-Varanger. Hun ville gjerne lære mer om utfordringene og fordelene ved livet i Arktis, folk til folk samarbeidet og hvordan vi bygger relasjoner på tvers av grensen mot Russland. Med meg i møte hadde jeg også leder i Barentssekretariatet Lars Georg Fordal og grensekommisær Jens Arne Høilund.

Jeg har også hatt innlegg hvor jeg har presentert Sør-Varanger kommune ovenfor Calotte Academy som er et omreisende akademi og et internasjonalt vitenskapelig forum i Nordkallottregionen som driver med samfunnsbasert forskning. Årets tema var nye trender innen arktisk styring, geopolitikk, geoøkonomi og naturvitenskap.

Jeg var også og presenterte Sør-Varanger kommune ovenfor Nato`s parlamentarikerforsamling. NATOs parlamentarikerforsamling er en internasjonal organisasjon for parlamentarikere fra NATOs medlemsland. NATO PA er ikke formelt en del av NATO, men er et viktig bindeledd mellom NATO og medlemslandenes parlamenter. NATO PA ble opprettet i 1955, og Norge har hatt en fast delegasjon til forsamlingen siden det ble grunnlagt. NATOs 30 medlemsland er representert i NATO PANATO PA har fem fagkomiteer, og to av disse – Defence and Security Committee og Science and Technology Committee – besøkte Sør-Varanger kommune denne uka.

Onsdag hadde vi formannskapsmøte som blant annet innstilte til økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett 2022 for Sør-Varanger kommune.

Koronasmitten er igjen økende i Troms- og Finnmark, så Statsforvaleteren har invitert til flere møter de siste par ukene for å informere om situasjonen. Her i Sør-Varanger har vi i skrivende stund 4 personer med smitte som sitter i isolasjon. Vi sendte i går ut en pressemelding om situasjonen og jeg ber dere alle om fortsatt følge våre anbefalinger. Se pressemeldingen på våre hjemmesider.

Pressemelding fra Sør-Varanger kommune - Sør-Varanger kommune (svk.no)

Jeg håper alle har hatt ei fin helg og en fin første søndag i advent. Ta vare på hverandre!