Endelig er det klart for Åpen Hall igjen etter halvannet år med pause grunnet korona. Åpen Hall er et allsidig  lavterskeltilbud for unge i Sør-Varanger fra 8. klasse og oppover. Barentshallen åpner dørene og det er mulighet til å boltre seg med ulike aktiviteter innendørs.

Ved midnatt blir det gratis buss til Bjørnevatn og Kirkenes

 

Åpen Hall var en del av FYSAK -prosjektet (fysisk aktivitet) som startet opp i kommunen i 2004-2005. Målsetningen var å stimulere ungdom til fysisk aktivitet uten at de nødvendigvis måtte drive med organisert idrett. Konseptet har utviklet seg siden den gang og man har de senere årene åpnet opp for andre aktiviteter. Fredag blir det mulighet for å gitarspilling, brettspill, kahoot og det ryktes om konkurranser i fotballtriksing og basket («21»)

 

Ungdomsrådet har vært en viktig medspiller i arbeidet med Åpen Hall, og dette skoleåret skal de spille en mer aktiv rolle. Nytt i år er det at MOT-koordinatoren Silvia Skog blir med i arrangementskomiteen. MOT var for øvrig også involvert  da Åpen Hall startet i 2004.

 

Arrangør av Åpen Hall er Basen i samarbeid med Sør-Varanger Ungdomsråd.

 

På bildet ser vi fra venstre: Harald Sørensen, Silvia Skog, Bård Stien, Jørn Arne Gjertsen, Gunnhild Brimheim, Andreas Dørmænen Broks og Henning Larsen. Foran på bildet leder og nestleder i ungdomsrådet, Marita Bugge (th) og Marta Møllersen