Økonomiplan  2022-2025 og årsbudsjett 2022 kan leses i sin helhet ved å trykke på linken under.

Økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett 2022 (framsikt.net)