Smitteutviklingen i Sør-Varanger er økende.

Per nå er det 17 smittede i tilknytning til Bugøynes omsorgssenter og 4 i Pasvik tilknyttet barnehagen og skolen. Det er også registrert 1 tilfelle i Kirkenes.

Det er dermed registrert 22 positive tester for Covid-19, og på flere steder i kommunen enn tidligere. Tallet forventes å stige de neste dagene.

Smittevei for enkelte av tilfellene er uklar per nå. Det dreier seg om smitte som ikke har utgangspunkt i de allerede kjente smittetilfellene i Bugøynes og Pasvik.

Smittesporing pågår av kommunens smittesporingsteam.

 

Hvis du tester positiv på en hjemmetest skal du kontakte kommunens testsenter for å få tatt en utvidet prøve, smittesporingsteamet vil kontakte deg og din husstand. Øvrige nærkontakter skal i henhold til retningslinjer informeres av den smittede, kommunens smittesporingsteam har ikke kapasitet til å kontakte alle nærkontakter, kun husstand.

Får du beskjed om at du er nærkontakt anbefaler vi du tar en test, enten hjemmetest eller test på kommunens teststasjon.

 

Personer som opplever symptomer på luftveisinfeksjon skal teste seg og holde seg hjemme. Man skal ikke gå på jobb før man er symptomfri og har negativ test.

Man kan teste seg på teststasjonen i Kaisvingen.

 

OBS! Teststasjonen i Bugøynes blir tatt ned etter stenging i dag 1800. Den er ikke åpen i morgen eller i helgen. Dette er fordi kommunen har behov for testressurser i Kirkenes.

 

Hvis du har symptomer skal du teste deg i Kaisvingen og får hjemmetester med hjem.

 

Samtlige innbyggere i Sør-Varanger må ta ansvar i den situasjonen som nå utvikler seg.  Hold deg hjemme hvis du er syk og test deg.

 

Kommunedirektøren med kommunelegen inviterer til pressekonferanse på rådhuset i morgen, fredag 12.november klokken 1400. Henvendelse i resepsjonen ved ankomst.

 

Spm angående denne pressemeldingen rettes til undertegnede.

 

 

Per Christian Ludvigsen

Kontorsjef

Administrasjonsavdelingen

 

Tlf: 95249389

E-post: per.christian.ludvigsen@sor-varanger.kommune.no