To nye uker er gått, og forrige uke startet jeg med å levere ut Pcèr til alle elevene ved 1-3 trinn ved Kirkenes Barneskole. Og med det har alle våre elever i Sør-Varanger skolen egen elev-pc. Elevpc til alle gjør at alle elever får muligheten til å bruke PC både på skolen og hjemme, og det er derfor med på å utligne forskjeller mellom elever når det gjelder tilgang til PC hjemme.

Vi hadde også formannskapsmøte forrige uke hvor blant annet et enstemmig formannskapsmøte innstilte på ytterligere reduksjon i barnehageprisene i Sør-Varanger.

Sør-Varanger utvikling gjennomfører årlig en programstatusvurdering hvor man går igjennom hvordan omstillingsmidlene benyttes. Programstatusvurderingen gjennomføres med bistand fra godkjent ekstern prosessleder.

I flere år har Visit Kirkenes og det lokale reiselivet i samarbeid med Sør-Varanger kommune arbeidet for å bli et «Bærekraftig reisemål» Forrige uke fikk vi det synlige beviset på at Kirkenes nå er den 21. destinasjonen i Norge som oppnår denne utmerkelsen. Dette vil bety mye for Sør-Varanger kommune, da det blir mer og mer viktig for våre turister at reisemålet jobber for å bli mer bærekraftig.

Forrige uke ble avsluttet med tre nye vielser. Størst av alt er kjærligheten.

Denne uken har Norsk/Russiske Grensesamarbeidsdager blitt gjennomført med flere digitale seminarer/webinarer. Her har vi tatt opp flere ulike temaer, om blant annet næringslivssamarbeid hvor flere ledende prosjekter innen «grønn» utvikling ble presentert. Et seminar om andre verdenskrig og partisanerens rolle under krigen ble også arrangert i forbindelse med 80-års markeringen for begynnelsen av Den store fedrelandskrigen i 1941.

Selv om landet nå åpner opp etter koronapendemien, har kommunene stadig møter med Statsforvalteren for å bli holdt oppdatert på situasjonen. Denne uka var vaksinestatus i kommunene tema.

Sør-Varanger kommunes administrasjon arrangerte denne uka et dialogmøte med næringslivet,  basert på kommunestyrets vedtak om å fatte et beslutningsgrunnlag for å kunne regulere og opparbeide nye næringsarealer. Her var også Kirkenes Næringsforening, Sør-Varanger utvikling og Varanger Kraft invitert til å si noe om behov, fremtidsutsikter og utvikling. Dette vil danne grunnlaget for kommunedirektørens videre saksutredning om næringsareler i Sør-Varanger kommune.

UiT Norges Arktiske universitet`s turismestudenter gjestet denne uka Sør-Varanger hvor de hadde sin Barents student workshop. Her holdt jeg et lite innlegg om turisme, innovasjon og stedsutvikling i Sør-Varanger kommune. Og da var det svært gledelig å kunne fortelle at vi nylig hadde mottatt merket for «Bærekraftig reisemål».

Nå nærmer det seg helg og utenfor mitt kontorvindu er det nå helt hvitt.

Ønsker dere alle ei god helg med eller uten ski på beina.

Foto: Peter Haugseth UiT