TV-aksjonen har vært gjennomført i Norge hvert år siden 1974, og er en kjempedugnad gjennomført av en rekke frivillige landet over! Uten frivillige, ingen dugnad - dere er vår største og viktigste ressurs!

Nytt av året er at Tverrpolitisk utvalg - representert ved alle sju politiske partier i Kommunestyret, er ny aksjonskomité for TV-aksjonen. Nyvalgt TV-aksjonsleder er Theresa Haabeth Holand. Vi har med oss flere viktige ressurspersoner fra Sør-Varanger kommune på laget og mange erfarne rodeledere. 

Vi er klare for årets viktigste søndagstur! Er du?

Du kan bli med som bøssebærer på flere måter

  • Man kan fortsatt registrere seg som bøssebærer på www.blimed.no
     
  • Nå kan man også ta direkte kontakt emd rodelederne for de forskjellige områdene i kommunen:

RODE

RODELEDER

TELEFON

KIRKENES

Aksjonskomiteen v/ Theresa Holand

97 75 38 23

PRESTØYA

Marthe Kjølås

924 98 967

BUGØYNES

Ken Albert Abrahamsen

909 59 998

BUGØYFJORD

Anja Hivand

464 74 448

NEIDEN

Torbjørn Sandnes

483 88 173

HESSENG

Ann Kristin Persson

976 47 519

SANDNES

Evelyn Arntsen

957 29 622

BJØRNEVATN

Natalia Pedersen

951 00 224

JAKOBSNES

Nina Johnsen

90 21 29 43

ELVENES

Inger Fremstad

482 23 666

SKOGFOSS

Sølvi Beddari

977 72 926

SVANVIK

Ketil Foss

976 86 590

JARFJORD

Randi Fløtten Andreassen

958 47 772

GSV

(kommer)

 

Vi gleder oss - og håper du blir med på laget!

Hilsen TV-aksjonskomiteen, 

ved aksjonsleder Theresa Haabeth Holand